Компанија Телеком Србија је отворила позив за обављање обавезне стручне праксе за студенте Универзитета у Београду током 2018. године.

Пракса у Телеком Србија а.д.

Обавезна стручна пракса се обавља у периоду до краја ове године, према програму који дефинишу факултети уз менторско праћење у различитим дирекцијама у оквиру компаније Телеком Србија. За сваког студента на пракси биће обезбеђена менторска подршка.

Предвиђено трајање праксе је до месец дана, а почетак праксе биће дефинисан у договору ментора и студента.

Реализација обавезне стручне праксе ће се, на основу потписаног Уговора о сарадњи између компаније Телеком Србија и Универзитета у Београду обавити преко Универзитетског центра за развој каријере и саветовање студената.

Услови

  • Редовни студенти завршних година првог степена студија (да нису обнављали годину) телекомуникације, рачунарске технике, информатике, информационих система и пословне аналитике
  • Просечна оцена током студирања изнад 8,00

Начин пријаве

Неопходна документација:

  • Биографија кандидата (обавезно навести просек оцена и жељени период реализације стручне праксе и дужину трајања праксе која је предвиђена наставним планом факултета) која се доставља искључиво преко портала www.studentskapraksa.com током трајања конкурса

За пријављивање за праксу потребно је да студенти на порталу направе кориснички налог у зони за студенте, поставе свој ЦВ и изврше пријаву за жељену праксу.

Накнадно биће неопходно да кандидати доставе:

  • Упут са факултета и
  • Наставни план образовне установе на основу ког се реализује обавезна стручна пракса за одређени образовни профил

Упут и наставни план ће моћи да се доставе електронским путем или путем редовне поште компанији Телеком Србија током трајања конкурса до 16.03.2018.

Напомена:

С обзиром да је Уговором о сарадњи са Универзитетом у Београду предвиђено да се организује пракса за највише 80 студената на годишњем нивоу Телеком Србија задржава право да услед обимности посла у одређеном периоду одбије захтев студента.

Извор: prakse.rs

Leave a comment