Уколико си студент, вероватно си навикао на факултетске књиге и скрипте испуњене дугачким и компликованим изразима. Шта они значе – пронађи у тексту!

Мали речник пословних скраћеница
Мали речник пословних скраћеница

Можда изненадити када са мукотрпно стеченом дипломом у руци кренеш да тражиш посао и наиђеш на огласе са скраћеницама са којима се до сада ниси сусретао. Ове скраћенице, углавном изведене из енглеског језика, сада се махом користе у многим пословним културама широм света.

SEO (Search Engine Optimization) – Оптимизација алата за претрагу. Уколико желиш да радиш у сфери маркетинга или дигиталног маркетинга, постоји велика вероватноћа да ћеш наићи на овај израз. Иако звучи компликовано, овај израз често обухвата само једноставно додавање ознака (тагова) који омогућавају особама које претражују неки израз на страници на претрагу попут гугла да лакше нађу твоју страницу куцајући само одређену реч или фразу.

CRM (Customer/Client Relationship Management) – Управљање односа са клијентима. Ово је нешто захтевнија радња која се састоји од усклађивања пословних стратегија и пословне културе са подацима о клијентима са циљем да се одговори на потребе клијената ради стицања добити. Често за то постоје посебни компјутерски програми или странице које бележе податке клијената и њихових активности које се тичу пословања фирме.

KPI (Key Performance Indicator) – Кључни индикатор перформанси. Свака компанија има пословне циљеве, краткорочне и/или дугорочне, а кључни индикатор перформанси представља мерљиву вредност која указује на то колико је њихов успех у складу са циљевима који су постављени.

Веома корисне скраћенице
Веома корисне скраћенице

CEO (Chief Executive Officer) – Директор и/или оснивач предузећа. На нашем подручју такође познат као „шеф“ или „газда“. Ова особа је на врху хијерархијске пирамиде једне компаније и као таква има највећу моћ и ауторитет међу запосленима.

ROI (Return оn Investment) – Повраћај инвестиције. Када индивидуа или компанија уложи финансијска средства у одређени ентитет са намером да од њега оствари профит у будућности, то се назива инвестиција. Тај профит представља повраћај инвестиције и он указује на то да ли је инвестиција успешна или не.

NGO (Non-governmental Organization) – Невладина организација. Овај појам се може класификовати и као „удружење грађана“ јер представља самовољно уједињење појединаца, предузећа и појединих снага државне власти ради унапређивања заједничких интереса.

RSVP (Répondez S’il Vous Plait) – Потврда о присуству. Ово је један од ретких израза који није изведен из енглеског језика, већ потиче из француског и значи „молимо Вас да одговорите.“ Приликом организовања одређених догађаја ова активност представља кључан корак јер потврђује колико особа ће заиста присуствовати.

Важно је да познајеш барем неколико скраћеница и њихова значења
Важно је да познајеш барем неколико скраћеница и њихова значења

B2B/B2C (Business to Business/Business to Customer) – Предузеће за предузеће/Предузеће за клијента. У зависности да ли предузеће за клијента има друго предузеће или физичко лице, користе се ове скраћенице да би се одредио начин пословања који варира у односу на ове факторе.

R&D (Research and Development) – Истраживање и развој. Многе компаније имају посебан одељак који се бави истраживањем и развојем нових производа или метода.

HR (Human Resources) – Људски ресурси тј. Кадровско. Овај одељак компаније је заслужан за запошљавање и понекад обуку запослених у циљу побољшавања раног учинка запослених.

У скорије време је пословни језик нашег подручја такође почео да се прилагођава овом тренду, те је важно да познајеш барем неколико најчешће употребљаваних скраћеница и њихова значења.

Кристина Цветковић

Фотографија: unsplash.com

 

Leave a comment