Са задовољством јављамо да је успешно одржан 24. скуп „Трендови развоја“ који традиционално окупља многобројне стручњаке из области науке и високог образовања у региону. Тема овогодишњег  ТРЕНД-а била је „Дигитализација високог образовања“ и одржан је од 21. до 23. фебруара 2018. године у одмаралишту „Краљеви чардаци Спа“ на Копаонику.

       И Тренд 2018 је прошао успешно!

Скуп је отворио декан Факултета техничких наука проф. др Раде Дорословачки док је продекан за финансије и развој Факултета техничких наука проф. др Владимир Катић представио историју скупа ТРЕНД од првог одржавања до 2018. године и посебно истакао да је на овогодишњем Тренду представљено рекордних 96 радова 323 аутора из седам земаља.

Након свечаног отварања представљени су уводни радови: „Јединствен информациони систем за обезбеђење квалитета студија у Србији“ који је представио др Живадин Мицић из Комисије за акредитацију и проверу квалитета и професор на Факултету техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу, а на тему „Од дигиталне производње до дигиталног образовања“ говорио је проф. др Драган Шешлија продекан за науку и међународну сарадњу Факултета техничких наука у Новом Саду.

У оквиру Тренда 2018 током три дана организовано је 11 пленарних сесија, три постер сесије и три уводне сесије у оквиру којих је представљен поглед у наредни период развоја на бази новог закона, унапређеног квалитета наставе и побољшања материјалног положаја наставног и ненаставног особља.

Разматран је и положај истраживања и науке на факултетима у светлу новог вишегодишњег циклуса научних пројеката. Представљени су и реферати везани за примену иновација, трансфера know-how у привреду, реализације патентних права, техничких решења, и сл. Дискутовани су процеси интернационализације универзитета, мобилности студената и професора кроз Еразмус+, Билатералне и друге пројекте. Разматран је квалитет наставног и других процеса у светлу новог циклуса националне, али и међународне акредитације. Реализовани су и доприноси у области примене најновијих дигиталних технологија у настави, учењу на даљину, употребу смарт технологија и бриге о енергетској ефикасности и одрживом развоју са примерима примене на факултетима у Србији. Такође, представљена је монографска библиографска публикација „Анализа успешности маркетиншких активности на Факултету техничких наука у Новом Саду“. На крају, скуп је донео своје закључке, који ће бити достављени свим релевантним институцијама.

Организатори скупа су Универзитет у Новом Саду и Факултет техничких наука.

Leave a comment