Европски дневник – конкурс за средњошколске радове

Након успешно завршеног конкурса у претходној школској години у оквиру Европског дневника, Делегација Европске уније у Републици Србији позива вас, средњошколце, да се пријавите на нови наградни конкурс са креативним и иновативним радовима!

Европски дневник
Награда – седмодневно путовање по Европи

Теме

Овај конкурс покрива бројне теме које су обрађене у публикацији Европски дневник. Европски дневник има за циљ олакшано информисање о Европској унији (ЕУ), њеним вредностима и могућностима које пружа младима. Неке од тема које су обухваћене јесу однос Србије и ЕУ, даљи наставак образовања у ЕУ, предузетништво, права и одговорности, одрживи развој, као и здравље и безбедност грађана и грађанки. Овај информативни водич осим ученицима и ученицама намењен је и професорима и професоркама као помоћно наставно средство.

Овогодишње теме се односе на: активно грађанство, здрав живот, превенцију насиља, паметно учење, зелене теме, одрживу економију, повезивање култура итд.

Да ли сте знали да је 2018. година европског културног наслеђа?

Желећи да средњошколци дају посебан допринос обележавању године културног наслеђа, Делегација Европске уније вас позива да своје радове припремите у оквиру специјалне теме за 2018. годину, а то је: ГДЕ ПРОШЛОСТ СУСРЕЋЕ БУДУЋНОСТ – 2018. ГОДИНА ЕВРОПСКОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА.

На конкурс се можете пријавити индивидуално или у тимовима и то:

Појединачно са радом у једној од предвиђених категорија;
Група ученика из исте средње школе, коју ученици могу да формирају са намером учешћа у такмичењу, а да није на било који начин део неког формалног школског удружења/секције;
Средња школа (као целина или њена фото или аудио-видео секција).

 

Учешће на конкурсу подразумева ШЕСТ КАТЕГОРИЈА и ДВЕ ВРСТЕ РАДОВА:

КАТЕГОРИЈЕ

Литерарни радови;
Ликовни радови;
Новинарски жанрови;
Фото репортаже или фото-радови;
Видео форме;
Мултимедијалне форме.

ВРСТА РАДОВА

Индивидуални радови;
Групни радови.
Индивидуални радови се подносе искључиво у категоријама: литерарни и ликовни радови;

Групни радови се подносе у следећим категоријама: новинарски жанрови, фото репортаже и фото радови, видео форме и мултимедијалне форме.

Један тим односно ученик или ученица има прилику да конкурише са по једним радом у свакој категорији, али може освојити награду само једном односно у једној категорији.

Сваки рад било индивидуални или тимски мора поред ученика и/или ученице да буде дело и ментора/менторке који мора да буде особа запослена у истој средњој школи.

*** Рад који се подноси тимски треба да поднесе тим који је неопходно да чини минимум три ученика/ученице из исте средње школе. У случају освајања награде, тим који има више од три члана, номинује троје представника за наградно путовање.

*** Ученици који су награђивани у претходном циклусу наградног конкурса (2016/17) немају право учешћа на овом конкурсу, а школе као и ментори који су учествовали у претходним циклусима могу пријавити учешће других учесника или тимова.

ОВДЕ можете преузети Упутство за подношење радова на наградни конкурс у ком су детаљније појашњене категорије у оквиру којих се подносе радови, саме теме конкурса, као и улога ментора/менторке.

Награда:

Укупно ће бити награђено 20 радова. Један рад у свакој категорији ће бити изабран на тему: Где прошлост сусреће будућност – 2018. година европског културног наслеђа.

У литерарној и ликовној категорији ће бити награђена по два рада.

У категоријама: новинарски жанрови, фото репортаже или фото-радови, видео и мултимедијалне форме ће бити награђена по четири победничка рада.

Победници ће имати јединствену прилику да у мају месецу крену на седмодневно путовање у једну или више земаља Европске уније!

Ментори победничких тимова (један ментор по ученику/тиму) ће такође путовати заједно са ученицима.

У случају недовољног броја радова у једној категорији, Делегација ЕУ у Србији задржава право да додели више награда у другој категорији.

Слање радова:

Рок за достављање радова је 10. марта 2018. до поноћи. Радови пристигли након истека рока неће бити узети у разматрање.

Сви радови осим ликовних се подносе искључиво електронским путем, на страници www.evropskidnevnik.rs. Индивидуалне радове можете поднети ОВДЕ, а тимске радове ОВДЕ.

*Ликовни радови, заједно са пријавним формуларом се шаљу поштом на адресу: Београдска отворена школа, Масарикова 5/16, 11000 Београд.

За пријаву на конкурс, уз рад морате попунити и пријавни формулар, који је доступан на сајту www.evropskidnevnik.rs.

Евалуација радова:

Пристигле радове оцењиваће стручни жири, који ће чинити еминентни новинари, сниматељи, фотографи, професори новинарства, професори драмских уметности, професори српског језика, експерти из области омладинске политике. Резултати такмичења ће бити објављени до краја априла 2018. године на сајту www.evropskidnevnik.rs, а сви пријављени ученици и ученице и тимови, који су учествовали на конкурсу ће бити обавештени путем и-мејла о исходу конкурса.

Овај конкурс представља наставак претходних активности Делегације Европске уније у Републици Србији и Министарства културе и информисања Републике Србије који су спровели пројекат у области медијске писмености „Ако имаш шта да кажеш – реци!“. Циљ пројекта је био да се оснују или унапреде већ постојећи средњошколски часописи и веб портали, као и да се креирају фото и видео радови на теме у вези са ЕУ.

Награђене радове са претходних конкурса у оквиру пројекта Европски дневник можете погледати на сајту www.evropskidnevnik.rs.

Уколико имате неких питања, можете их послати имејлом на evropskidnevnik@euinfo.rs или погледати да ли се одговор на ваше питање налази у оквиру странице са питањима и одговорима ОВДЕ.

Leave a comment