Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Београду расписао је конкурс за једног пркатиканта на позицији merchandising координатора у Delhaize Serbia d.o.o.

Опробај се у улози merchandising координатора!

Опис

 • Учествује у креирању стандарда merchandising-а и координира процесом имплементације истих
 • Учествује у дефинисању лејаута малопродајних објеката
 • У сарадњи са категори менаџментом врши усклађивање асортимана производа који ће се налазити у сваком објекту, као и могућности примене дефинисаних планограма
 • Учествује у свим активностима у вези са поставком и развојем merchandising политике и процедура
 • Учествује у различитим пројектима одељења
 • Анализира тржишне трендове, прати активности конкуренције и предлаже увођење нових, у делокругу свога рада

Услови

 • Завршене основне академске студије Еконoмског факултета или Факултета организационих наука
 • Познавање енглеског језика
 • Неопходно познавање рада у Microsoft Office пакету
 • Аналитичност и оријентисаност на детаље
 • Изражена брига о клијенту
 • Спремност на рад у диманичном окружењу
 • Висока оријентација на тимски рад

Пријави се за праксу путем онлајн пријаве на и изабери конкурс „Практикант – merchandising координатор“. Након извршене пријаве моле се кандидати да попуне и ФОРМУЛАР за евиденцију пријаве ЦзРК. Рок за пријаву је до 20.01.2018.

Предвиђено трајање праксе уз менторску подршку је шест месеци.

Извор: prakse.rs

Leave a comment