Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Београду расписао је конкурс за Regulatory Affairs Intern у Америчкој привредној комори.

Пријави се за праксу у Америчкој привредној комори

Опис

 • помоћ у припреми и слању позивница за догађаје и састанке, креирање листа позваних учесника, припрема потребних материјала, телефонски follow up, вођење евиденције пријављених, фотографисање;
 • регистрација учесника, снимање догађаја, постављање садржаја на друштвене мреже, вођење записника са састанака радних група (српски и енглески);
 • писање кратких вести са догађаја (српски и енглески), постављање финалних верзија вести на сајт, креирање фото, медијског и видео извештаја, постављање фото и видео галерија на сајт;
 • истраживање и прикупљање података о постојећим прописима и праксама везаним за регулаторне теме које су у фокусу AmCham радних група за унапређење пословног окружења;
 • праћење и извештавање о статусу регулаторних тема, кроз различите онлајн и медијске канале;
 • Предлагање вести са догађаја и састанака које треба да уђу у месечни Newsletter;
 • Прилагођавање вести са сајта за потребе Newsletter-а;
 • Дистрибуција финалне верзије Newsletter-а;

Месечна надокнада трошкова топлог оборка и превоза у висини до ЕУР 100 у динарској противредности по средњем курсу НБС на дан исплате за полудневно ангажовање (4 сата дневно).

Услови

 • до 25 година старости
 • завршна година основних студија или студент мастер студијског програма Правног факултета
 • развијена култура писане и усмене комуникације на српском језику – способност сажетог и учтивог комуницирања са разноврсном публиком
 • висок ниво опште културе и информисаности
 • енглески језик – средњи ниво (Б1) или више
 • интересовање и/или основно знање о регулаторним темама
 • проактивност и знатижеља у извршењу задатака уз стручну помоћ
 • познавање рада на рачунару – MS Office пакет

ОПЦИОНО – учешће у ваннаставним активностима: искуство у раду студентских организација: нпр. прикупљање средстава, организација и извођење догађаја; волонтерски рад

Начин пријаве

Пријаве доставити путем мејла на milic@amcham.rs, контакт особа Ана Милић, Regulatory Affairs & Communication  Coordinator, у Subject-у ставити:

Ime i Prezime – Prijava na konkurs za Regulatory Affairs Intern @ Amcham Srbija

Документација: ЦВ на српском и/или енглеском (не дужи од 2 стране)

Након извршене пријаве попунити и формулар за евиденцију пријава на линку.

Рок за пријаву је до 15.01.2018. Трајање од 1 до 6 месеци (први месец пробно). Почетак праксе планиран је за 01.02.2018.

Извор: prakse.rs

Leave a comment