Фондација „Нови добротвори Универзитета“ расписала је конкурс за доделу четири стипендије за школску 2017/2018. годину студентима Универзитета у Београду. Доделиће се по једна стипенија студентима из групације природно-математичких, техничко-технолошких, медицинских и друштвено-хуманистичких наука.

                     Знање се исплати!

Конкурсом је предвиђено стипендирање 4 студента основних и мастер академских студија, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.

Критеријуми за добијање стипендије су:

  • редовно уписивање школске године,
  • висина просечне оцене свих положених испита из претходних година студија: најмање 9,00.
  • други постигнути резултати (научни и стручни радови, значајни успеси на домаћим и међународним такмичењима студената и сл.).

Студенти који су корисници других стипендија, немају право на стипендију Фондације „Нови добротвори Универзитета у Београду“.

Стипендија се додељује за временски период од десет месеци у месечном нето износу од 10.000,00 динара.

Потребна документација:

  • Пријава (Образац преузети у формату ПДФ са интернет странице Универзитета у Београду – Конкурси Универзитета, или у портирници зграде Универзитета у Београду на Студентском тргу 1,
  • Уверење факултета о упису школске 2017/2018. године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,
  • Уверење факултета о положеним испитима и просечној оцени свих положених испита из претходних година студија,
  • Штампани подаци са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте.

Рок за подношење пријава је од 04. децембра 2017. године до 26. јануара 2018. године.

Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком – За Конкурс Фондације „Нови добротвори Универзитета у Београду“.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити од Сектора за инвестиције и управљање имовином Универзитета, задужбина и фондова Универзитета, на телефон (011) 3207-426 и на интернет страници Универзитета у Београду – у делу „Стипендије и конкурси“.

Избор кандидата за доделу стипендија врши Одбор Фондације, о чему објављује одлуку на интернет страници Универзитета у Београду у делу „Стипендије и конкурси“. На одлуку о додели стипендије студент има право приговора Одбору Фондације у року од 8 дана од дана објављивања одлуке.

Извор: najstudent.com

Leave a comment