Расписан је конкурс за доделу стипендија Фондације Косте Мигрића за школску 2017/18. годину на којем ће бити додељене 3 стипендије најбољим студентима.

       Стипендије за највредније студенте!

На конкурс се могу пријавити студенти основних академских студија Универзитета у Београду, који се у школској 2017/2018. години финансирају из буџета Републике Србије.

Критеријуми за добијање стипендије су:

  • редовно уписивање школске године и
  • висина просечне оцене свих положених испита из претходних година студија: најмање 9,00.

Предност имају студенти слабијег материјалног стања.

Студенти који су корисници других стипендија, немају право на стипендију Фондације Косте Мигрића.

Стипендија се додељује за временски период од десет месеци у месечном нето износу од 10.000,00 динара.

Потребна документација:

  • Пријава (Образац преузети у формату ПДФ са интернет странице Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета, или у портирници зграде Универзитета у Београду на Студентском тргу
  • Уверење факултета о упису школске 2017/2018. године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,
  • Уверење факултета о положеним испитима и просечној оцени свих положених испита из претходних година студија,
  • Штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте.
  • Уверење о просечном месечном приходу по члану породице студента за период јануар-јун 2017. године
  • Пореско уверење са општине на којој је студент пријављен, о томе да ли се и за коју непокретну имовину дужи као порески обвезник.

Рок за подношење пријава је од 05.12.2017. године до 26.01.2018. године. Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком – За Конкурс Фондације Косте Мигрића.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета, задужбина и фондова Универзитета, на телефон: 011 3207-426.

Избор кандидата за доделу стипендија врши Одбор Фондације, о чему објављује одлуку на интернет страници Универзитета у Београду  у делу „Стипендије и конкурси“.

На одлуку о додели стипендије студент има право приговора Одбору Фондације у року од 8 дана од дана објављивања одлуке.

Извор: najstudent.com

Leave a comment