Међународни дан волонтера, 5. децембар, данас je обележен низом манифестација, како би се скренула пажња на значај таквих активности и њихову вредност. Ипак, изрази волонтер, волонтирање, волонтерство – често у нашем друштву имају негативну конотацију. 

Међународни дан волонтера
„Волонтери нису плаћени, не зато што су безвредни, већ зато што су непроцењиви.” Sherry Anderson.

Новосадски волонтерски сервис (НСВС) је платформа организовања волонтерског рада у Новом Саду. Настала је на иницијативу Омладинске престонице Европе 2019 и Европске престонице културе 2021, а мотив за његово креирање је задовољавање потреба за волонтерским кадром током реализације активности престоница. Дакле, циљ успостављања Новосадског волонтерског сервиса је развијање јединственог локалног центра за волонтерски рад.

Велики изазов за успостављање волонтерског рада на локалном нивоу представља ригидност институција/организација/удружења, односно њихова отвореност ка волонтерству. Локални волонтерски сервис би требало да својим програмом промоције обухвати и предочи добробити волонтерства, усмерујући локалне партнере на едукацију и усавршавање вештина у области волонтерског менаџмента.

Један од првих корака ка стварању системски уређеног модела Новосадског волонтерског сервиса, недавно је спроведен кроз одржавање пет округлих столова у Новом Саду са циљем представљања модела сервиса и прикупљања сугестија од стране волонтера и организатора волонтирања – институција, удружења и установа које се баве различитим сегментима друштва.

Ускоро и конференција

Након организације округлих столова са преко 100 учесника и преко 50 организација и институција који су учествовали у анализи модела овог сервиса у Новом Саду, идеја је да се резултати прикажу на Конференцији коју организујемо 8. децембра. На конференцији ће, поред домаћих експерата из ове области, говорити и Александра Стахура о искуствима престонице културе Вроцлав 2016 – Пољска, као и Карлош Сантос о волонтерској пракси у европској престоници младих Брага 2012 – Португалија.

Планирано је да се током Конференције представе закључци са окуглих столова, приручник о волонтерском менаџменту који треба да изађе из овог пројекта, али и да се представе партнери из ОПЕНС-а и Фондације Нови Сад 2021, и локални волонтерски сервиси и канцеларије за младе из Србије.

Leave a comment