Часопис КУЛТ је расписао конкурс за трећи број на тему „Жене и наука“. Позивамо те овим путем да се прикључиш и пошаљеш своје ауторске текстове.

Нека се и твој текст нађе у КУЛТ-у!

Радови могу бити посвећени темама као што су: жене и периодика, жене и књижевна критика, поетичко сагледавање књижевног стваралаштва истакнутих списатељица, жене у контексту хуманистичких наука…

Рок за слање текстова је 15. децембар, а сваки аутор може послати више текстова.

Право на објављивање у трећем броју часописа КУЛТ имају искључиво текстови који нису раније објављивани и који нису понуђени за објављивање у другим публикацијама. Текстови могу имати максимум 15 страна, са наведеним списком литературе на крају рада. Уз текст послати и кратку биографију.

Поред позива за овај тематски број, увек је отворен позив за сарадњу. Уколико пишеш књижевну критику, приказе позоришних представа или филмова, есеје и научне радове – добродошао/-ла си у КУЛТ. Овај часопис је настао у намери да се оформи платформа за дубља научна проучавања међу младим људима и до сада је објављено преко 600 ауторских текстова о Култури, Уметности, Литератури и Театру.

За праћење рада Часописа КУЛТ, као и за додатне информације о темату, можеш нам се обратити путем мејла temat@casopiskult.com или путем фејсбук странице Часопис КУЛТ.

Извор: najstudent.com

Leave a comment