Истраживачки центар за одбрану и безбедност те позива да се пријавиш на конкурс за приправнике за 2017/18 годину.

               Изабери своју позицију!

На конкурс се могу пријавити млади до 30 година који су на завршним годинама студија или су дипломирали у протекле две године на неком од факултета из области друштвено-хуманистичких наука.

Приправници имају задатак да помажу центру у остваривању његових редовних активности – учествују у организацији догађаја, конференција, обука, пројеката.

Сваки приправник има свог ментора који води његов приправнички стаж и чије задатке мора да испуњава. Приправнички стаж траје минимум шест месеци од дана изгласавања на Скупштини центра.

Приправнички стаж је први облик чланства у Истраживачком центру за одбрану и безбедност и представља прилику за стицање радног искуства на волонтерским основама.

Отворене позиције овог конкурса:

  • Приправник у секретеријату центра;
  • Приправник у сектору обука;
  • Приправник у ИТ сектору;
  • Приправник новинар у магазину ,,Одбрана и безбедност“ .

Обавезно је добро познавање: MS Оffice пакета (Познавање рада у WordPress-у је предност), енглеског и српског језика.

Заинтересовани кандидати треба да пошаљу биографију са фотографијом и мотивационо писмо који ће имати до 500 речи на е-маил адресу: sekretarijat@istrazivackicentarob.com, најкасније до 17.11.2017.

Leave a comment