Организациони одбор двадесетпрвог српског књижевног сусрета ,,Гордана Брајовић“ Алексинац 2018. расписује књижевни конкурс у две категорије.

Гордана Брајовић
  1. За најбољу књигу намењену млађем и старијем дечјем узрасту, без обзира на литерарни род. Награду у овој категорији додељујe општина Алексинац.
  2. За дечје стваралаштво из области поезије и прозе.

Радови ће бити разврстани у три категорије:

а) од 1. до 4. разреда основне школе,

б) од 5. до 8. разреда основне школе,

в) од 1. до 4. разреда средње школе.

Сваки ученик може конкурисати са највише 3 рада за обе области (поезија и проза).

Теме овогодишњег конкурса су:

  • ,,Џеп за успомене“,(од 1.до 4.р.)
  • ,,Кишобран за двоје“,(од 5.до 8.р.)
  • ,,То сам ја“, средња школа

Предлоге са образложењем и књигама под тачком 1. и радове под тачком 2, послати искључиво поштом, најкасније до 31. јануара 2018. године на адресу са назнаком:

За ,,Књижевни конкурс Гордана Брајовић“

Центар за културу и уметност

Душана Тривунца бр.15

18220 Алексинац

тел/факс: 018/804-618, 804-822

Радове и књиге слати искључиво поштом у три примерка, са пуним именом и презименом, разредом, називом школе, адресом и бројем телефона.

Извор: konkursiregiona.net

Leave a comment