Културни центар Барака у Београду расписао је конкурсе за принт, мурал и видео (инсталацију), намењен уметницима, дизајнерима и кустосима.

Нацрт излога за конкурс

Конкурс је посвећен првом Фесту у Београду, одржаном 1971. године, односно Баракином РЕ-ФЕСТУ 2017=1971 под слоганом „Храбри нови свет“ (према истоименој новели Алдуса Хакслија из 1932.)

Конкурс за принт расписан је за све ликовне медије и технике који се могу презентовати формом дигиталног принта, као што су: дигитална графика, фотографија, колаж, цртеж, слика, комбиноване технике…

Према приказаном нацрту излога, у конкурсном материјалу обавезно треба приложити скицу.

Принт може да се простире само на највећој површини излога, или из два или три дела (као на приказаном нацрту). Конкурсни материјал неће бити разматран уколико аутор не приложи скицу рада.

Конкурсни материјал мора да садржи:

  • Опште информације о аутору (име, презиме, датум рођења, место боравка);
  • Контакт (телефон, е-маил адресу);
  • Претходно реализоване радове или изложбе;
  • Назив рада;
  • Кратак опис;
  • Скицу или визуелни предложак са техничким подацима (димензијама према нацрту
    излога) / линк за видео и мурал.

Нaпомена: припрема за штампу, односно предлог у оригиналним димензијама шаље се само ако је рад изабран.

Конкурсни материјал у електронској форми послати на е-маил адресу: galerijakcbaraka@gmail.com са назнаком „конкурс за принт име и презиме“ или „конкурс за видео и мурал име и презиме“.

Савет галерије, уметници и љубитељи уметности правиће повремене пресеке и разматрања пристиглог материјала. Свако од аутора чији рад буде изабран за реализацију у наредном периоду биће контактиран како би обезбедио одговарајућу припрему за штампу изабраног рада.

Први пресек комисије под слоганом „Храбри нови свет“ (слоган првог ФЕСТ 1971.) биће 15.новембра.

Извор: designed.rs

 

Leave a comment