Универзитети – Београд

Универзитет у Београду има више од 85000 домаћих студената и преко 2000 студената из иностранства, који студирају на једном од 357 акредитована програма на основним, мастер, докторским и специјалистичким студијама, усаглашеним са принципима болоњског процеса.