Студентске организације – Ниш

Aко поред факултетских обавеза желиш да издвојиш време и за друге активности, а да у исто време допринесеш бољем положају студената у свом граду, учлани се у једну од студентских организација. Ево које су то:

Савез студената – Савез студената Универзитета је самостална, интересна, ванстраначка организација студената и Савеза студената факултета Универзитета у Нишу, која обезбеђује и штити права и интересе студената.

Савез потражи на свом матичном факултету.

Студентска унија – основана је крајем 2001. године са намером да се постојеће локалне уније нишког Универзитета, основане на појединим факултетима до 1998. године, повежу у свом раду, да постоји координација на нивоу Универзитета и да се рад прошири и на остале факултете оснивањем нових унија. Огранци ове организације постоје на Економском и Филозофском факултету.

Сваки факултет има своју студентску унију.

Студентска асоцијација Универзитета у Нишу – Студентска Асоцијација Универзитета у Нишу је независна, добровољна, нестраначка и самостална организација студената нишког Универзитета. Циљ Студентске асоцијације је остваривање начела садржаних у Програму Асоцијације која гарантују промоцију и борбу за интересе и права студената. Нишка Студентска Асоцијација-НиСА званично је формирана у фебруару 2001. године, и то од стране Савеза студената Машинског, Медицинског, Природно-математичког, Филозофског и Савеза студената Факултета за физичку културу, као и независних студентских организација на Електронском и Грађевинско-архитектонском факултету. Сада Студентска асоцијација има огранке на Медицинском и Грађевинско-архитектонском факултету.

Још неке студентске организације у Нишу су:

Студентски Иновациони Центар Електронског Факултета (СИЦЕФ) – www.sicef.info

Клуб студената Правног факултета Универзитета у Нишу –  www.prafak.ni.ac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=94&Itemid=216&lang=lat

Локална БЕСТ Група Ниш – www.best.eu.org/nis

Удружење студената електронике Европе – Локални комитет Ниш (EESTEC LC Ниш) – www.eestec.rs

Универзитетски спортски савез Ниша – www.ussn.org.rs

Савез студената Правног факултета у Нишу –  www.prafak.ni.ac.rs/index.php