Студентске мензе – Крагујевац

Студентске мензе:

Ресторан Павиљона 1

Ресторан Павиљона 3

Ресторан на економском факултету

Ресторан на Факултету медицинских наука

Ресторан у објекту Клиничког центра

За коришћење мензе потребно је извадити ISIC картицу  и жетон за прибор. Менза је доступна и свим студентима, с тим  да они на самофинансирању плаћају пуну цену оброка.