Студентске установе (центри) – Нови Сад

Студентски центар Нови Сад је установа студентског стандарда. Основне делатности Студентског центра јесу смештај и исхрана студената Универзитета у Новом Саду, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.

Од свог оснивања, 1954. године, Студентски центар пословао је као установа са самосталним финансирањем, затим је био у саставу Универзитета, да би последњим реорганизовањем, 1993. године, био уређен као установа студентског стандарда, чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина.

Студентски центар обезбеђује смештај за 3.064 студената у студентским домовима. У осам домова у Новом Саду капацитет је 2.713 места, а 208 места у студентском дому у Зрењанину и 143 места у студентском дому у Сомбору.

У три студентска ресторана Студентског центра Нови Сад дневно се храни око 7000 студената.