Студентске установе (центри) – Ниш

На сајту Студентског центра можете се обавестити о могућностима исхране, локацијама студентских ресторана и начину израде студентских картица.

Такође, на истом сајту, можете погледати који студентски домови постоје у Нишу, ко може да конкурише и на који начин се пријављујете на конкурс за дом.