Студентске поликлинике – Београд

Студентске поликлинике у Београду намењене су свим студентима факултета и високих школа у Београду и пружају дијагностичке и рехабилитационе услуге у амбулантним условима и стационару, услуге интерне медицине, психијатрије, огтамологије, оториноларингологије, хирургије, дерматовеноерологије, физикалне медицине и рехабилитације, епидемиологије и социјалне медицине са информатике.

Постоје четири студентске поликнике и то:

1. Студентска поликлиника Крунска Београд – Завод за здравствену заштиту студената
Локација / адреса: Крунска 57, Београд
Радно време: 07 – 20х
Телефон: 011 / 24 – 33 – 488
Е – маил: studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs

2. Општи стационар / Студентска болница у Београду
Локација / адреса: Проте Матеје 29
Радно време: 00 – 24х
Телефон: 011 / 30 – 85 – 591
Е – маил: stacionar@zzzzsbg.rs

3. Здравствена амбуланта “Студентски град” / Студентска поликлиника Нови Београд
Локација / адреса: Тошин бунар 143 – 161
Телефон: 011 / 26 – 01 – 437
Радно време: 07 – 20х
Е – маил: studentski.grad@zzzzsbg.rs

4. Здравствена / студентска амбуланта у студентском дому “Карабурма” – Студентска поликлиника Карабурма
Локација / адреса: Мије Ковачевића 7б
Телефон: 011 / 27 – 52 – 682
Радно време: 08 – 15:30х
Е – маил: punkt.karaburma@zzzzsbg.rs

Лекарски преглед у студентској поликлиници се може заказати лично, телефонским путем или електронски путем. Важно је да приликом заказивања и одласка на преглед студент располаже статусом студента текуће школске године и овереном здравственом књижицом.

 Систематски преглед студената у студентској поликлиници Београда

Сви студенти ( и они који стекуну услов за дом) по упису на прву и трећу годину студија дужни су да изврше обавезан систематски преглед.  Пред систематски преглед у Заводу можете изабрати лекара из области опште медицине, гинекологије или стоматологије. Попуњавањем и потписивањем обрасца о избору лекара, изабрани лекар ће бити ваш лекар све док не затражите промену истог.

За студентски систематски преглед потребно је понети:
*индекс
*оверену здравствену књижицу или конвенцију 111Б.

Здравствени преглед за дом
Лекарски прегледи за студенте који се усељавају у студентски дом врше се сваког радног дана у периоду од 07:00 до 19:00 часова на адресама у Крунској 57, улици Мије Ковачевића 7б и Тошин бунар 143.

За преглед за дом је потребно понети:
*студентску електронску картицу
*750 динара.