Студентске организације – Београд

У Београду постоји велики број студентских организацијa:

Савез студената Београда

 • E-адреса: office@ssb.org.rs

Група за СПЕКОФ

 • gzs.org.rs
 • E-адреса: grupa.za.spekof@gmail.com

AIESEC Србија

 • Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales
 • aiesec.org.rs
 • Е-адреса: office@aiesec.org.rs

EESTEC ЛК Београд

 • Удружења студената електротехнике Европе
 • etf.rs
 • Е-адреса: eestec@etf.rs

BEST Београд

 • Удружење студената технике Европе
 • best.rs
 • E-адреса: beograd@best.eu.org

НАПСер

 • Национална асоцијација студената фармације
 • napser.org
 • E-адреса: office@napser.org

Европско удружење студената индустријског инжењерства и менаџмента – ESTIEM LG Београд

Студентски парламент

Студентски парламент Univerziteta u Beogradu у тренутном сазиву има 45 чланова. Председник, заменик председника, потпредседници сектора Студентског парламента и студент проректор и ПР чине Председништво Студентског парламента.

Култура

Организовани облици културног живота студeната Универзитета у Београду одвијају се кроз програмску делатност две институције:

Дом културе Студентски град, основан 1971. године је културно-образовна установа чију делатност чине научни, књижевни, позоришни, филмски, музички и ликовни програми, као и трибина са разноврсном тематиком. Повремено се организују школе страних језика или школе за различите области уметности. Сви програми су за студенте бесплатни. Дом располаже библиотеком и читаоницом, која у време испитних рокова ради 24 часа дневно. Сличан садржај остварује се и у Студентском културном центру, основаном 1968. године.

Центар располаже и библиотеком стране периодике. Годишње се реализује око 500 програма, често у сарадњи са сродним кућама из иностранства.

Активно бављење појединим облицима уметничког стваралаштва омогућавају студентима Академско културно-уметничко друштво Бранко Крсмановић и Академско културно-уметничко друштво Жикица Јовановић-Шпанац.