Студентске мензе – Ниш

На сајту Студентског центра можете се обавестити о могућностима исхране, адресама студентских ресторана и начину израде студентских картица.

Локације мензи:

– Линијски ресторан код Техничких факултета на Градском пољу

– Линијски ресторан код Правног и Економског факултета у Топличиној улици

– Линијски ресторан код Медицинског факултета у Великотрновској улици