iAkademija нуди тржишно потребна знања која су у складу са светским трендовима и пружа могућност да постанеш њен интегрални део!

Опис задужења за практиканте

Преводиоци би били задужени за рад на платформи курсева iAkademije и обављали би све потребне преводе, кореспонденцију и комуникацију на страном језику.

Врста ангажмана и радно време

Волонтерска пракса се обавља путем интернета (онлајн), у време када кандидату то највише одговара. Дакле, радно време је флексибилно и варира у просеку од 7 до 10 сати недељно у сарадњи и договору са тимом.

Ко може да се пријави?                   

Млади широм земље, старости од 19 до 35 година, који добро знају руски језик. Неопходно је познавање руског језика на минимум вишем C1 нивоу, посебно ниво писања на руском језику.

Награда?

По истеку три месеца пуног радног времена (односно 480 сати, што може да буде и знатно пре или после три месеца), практикант остварује право на:

– Потврду о обављеној пракси и препоруку;

– Могућност регрутовања за даљи рад на пројекту;

– Поклон пакета курсева iAkademijе, за себе или другог, по избору.

Сви заинтересовани кандидати, који испуњавају наведене услове се могу пријавити до 30. октобра 2017. године путем следећег линка.

Извор: iSerbia

Leave a comment