ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ ПОВЕЋАВА ЗНАЊЕ

 

Дуално образовање је школски програм који још увек није заживео у Србији. У средњим школама пракса је сведена само на блок наставе, које се посвећују седмодневним одласцима у привредне секторе за које се ученици образују.

Оне образовне установе које су у нашој земљи изашле из шаблона и практично учење учинили редовним, сведоци су добрих резултата. Директор средње новосадске школе „Светозар Милетић“, Небојша Булатовић, сматра да је наша држава требало много раније да буде иницијатор оваквог школовања:

„Ми од наредне године уводимо у нашу школу систем дуалног образовања, за смер Tрговац и ученици ће два до три пута у току недеље бити у различитим фирмама и продајним објектима. Видео сам да се у иностранству овај принцип рада показао као најбољи вид образовања, јер су ученици били спремнији за радни однос који их чека након завршене школе“.

Бројни форуми о запослењу често су пуни коментара и мишљења да послодавци желе младе људе, али са искуством, што је током средње школе, у Србији, са оваквим системом образовања, немогуће имати. Дуални систем побринуо би се да ђаци за време похађања средњих школа стану раме уз раме старијим колегама и да од њих „краду“ занат.

Ипак, разлози због којих се већина средњих и високих школа, као и факултета, не опредељују за овај систем рада, углавном се тичу недовољно добрих односа са предузећима:

 

„Покушавамо већ неколико година да реализујемо идеју дуалног образовања у нашој техничкој школи, међутим, не успевамо да нађемо компромис са социјалним партнерима, односно компанијама у којима би наши ученици радили. Почетак оваквог начина образовања могли бисмо да очекујемо од наредне школске године“ – изјавио је за Омладинске новине директор техничке школе „Милева Марић Ајнштајн“ у Новом Саду, Станко Матић.

Дуални систем почео је да се уводи у средње школе у Србији, а у наредном периоду очекује се да у стручним школама он постане основа образовања и на тај начин наша земља добије, превасходно образоване, а потом и обучене младе за бројне делатности у привреди.

Снежана Ченад

Фото: Марија Ердељи