Конкурс за радно место комерцијалиста на терену

Омладина ЈАЗАС Нови Сад уз подршку Министраства омладине и спорта Републике Србије у оквиру пројекта Од школе до посла – шанса за младе, расписује

КОНКУРС ЗА РАДНО МЕСТО
Комерцијалиста на терену у СТАНДАРД 001  Д.О.О. НОВИ САД

Општи услови конкурса: У складу са смерницама Министарства омладине и спорта, на конкурс могу да се јаве млади, односно лица узраста до 30 година.

Посебни услови конкурса за радно место:
– ССС/ВСС (средња или висока стручна спрема).
– Није потребно радно искуство

Регистрована лица у Националној служби за запошљавање имаће предност приликом избора кандидата.
Опис посла: Комерцијалиста на терену за продају уља за путничка и теретна возила и за продају пољопривредне механизације, који би био упознат са основним правилима везано за продају, склапање уговора, издавање профактура и фактура, пословање фирме.

Како се конкурише: Потребно је да напишете кратку биографију са следећим обавезним подацима: име и презиме, контакт телефон, стручна спрема, опис радног искуства (ако сте имали), остале релевантне
информације по вашем мишљењу.

На почетку биографије као наслов Пријава за радно место Комерцијалиста на терену у СТАНДАРД 001 ДОО Нови Сад.

Тако написану биографију доставите:
– мејлом на адресу: novi.sad@jazas.rs, са насловом пријава на конкурс за радно место
– поштом на адресу Омладина ЈАЗАС Нови Сад, Народног фронта 35, 21000 Нови Сад или
– лично на адресу Омладина ЈАЗАС Нови Сад, Народног фронта 35, Нови Сад, радним даном од 10.00 до 15.00

Шта нудимо: За све кандидате који задовоље услове конкурса и буду изабрани, нудимо:
– Обуке на основу потребе послодавца
– Општу обуку о запослењу и раду, као и тренинг на развоју пословних и професионалних вештина које су потребне за тржиште рада 21. века.
– Потврду о завршеној обуци
– Најбољих осам кандидата пролазе плаћену стручну праксу у трајању од три месеца
– Mинимум три практиканта добијају запослење

Рок за пријаву: 6.2.2017. године.

Leave a comment