Конкурс за радно место диспечера

Омладина ЈАЗАС Нови Сад уз подршку Министраства омладине и спорта Републике Србије у оквиру пројекта Од школе до посла – шанса за младе, расписује

КОНКУРС ЗА РАДНО МЕСТО
Специјалиста организације међународног транспорта – диспечер у Формула транспорт

Општи услови конкурса: У складу са смерницама Министарства омладине и спорта, на конкурс могу да се јаве млади, односно лица узраста до 30 година.

Посебни услови конкурса за радно место:
– Развијене вештине комуникације
– Висок ниво организационих и логичких способности
– Познавање основних логистичких процеса
– Познавање рада на рачунару
– Обавезно познавање енглеског језика
– Пожељно познавање неког од европских језика: немачки, италијански, француски…
Није потребно радно искуство

Регистрована лица у Националној служби за запошљавање имаће предност приликом избора кандидата.

Опис посла:

Комуникација са налогодавцима, примање, прослеђивање, евидентирање и праћење налога за превоз, комуникација са возачима и екстерним службама за потребе транспорта, праћење процеса извршења
транспорта, калкулација, евиденција и анализа цена и трошкова транспорта, евиденција пратеће документације, истраживање тржишта и нових могућности транспорта.

Како се конкурише: Потребно је да напишете кратку биографију са следећим обавезним подацима: име и презиме, контакт телефон, стручна спрема, опис радног искуства (ако сте имали), остале релевантне
информације по вашем мишљењу.
На почетку биографије као наслов: Специјалиста организације међународног транспорта диспечер у
Формула транспорт ДОО Нови Сад.

Тако написану биографију нам доставите:
– мејлом на адресу: novi.sad@jazas.rs, са насловом пријава на конкурс за радно место
– поштом на адресу Омладина ЈАЗАС Нови Сад, Народног фронта 35, 21000 Нови Сад или
– лично на адресу Омладина ЈАЗАС Нови Сад, Народног фронта 35,Нови Сад, радним даном од 10.00 до 15.00

Шта нудимо: За све кандидате који задовоље услове конкурса и буду изабрани, нудимо:
– Обуке на основу потребе послодавца
– Општу обуку о запослењу и раду, као и тренинг на развоју пословних и професионалних вештина које су
потребне за тржиште рада 21. века
– Потврду о завршеној обуци
– Најбољих осам кандидата пролазе плаћену стручну праксу у трајању од три месеца
– Mинимум три практиканта добијају запослење

Рок за пријаву: 6. 2. 2017. године.

Leave a comment