Конкурс за радно место референта у Work and Travel EXPERIENCE

Омладина ЈАЗАС Нови Сад уз подршку Министраства омладине и спорта Републике Србије у оквиру пројекта Од школе до посла – шанса за младе, расписује

КОНКУРС ЗА РАДНО МЕСТО
Референт за административне послове у
WORK AND TRAVEL EXPERIENCE  ДОО Нови Сад

Општи услови конкурса: У складу са смерницама Министарства омладине и спорта, на конкурс могу да се јаве млади, односно лица узраста до 30 година.

Посебни услови конкурса за радно место:
– ССС/ВСС (средња или висока стручна спрема)
– знање енглеског језика
– Није потребно радно искуство

Регистрована лица у Националној служби за запошљавање имаће предност приликом избора кандидата.

Опис посла: Средње сложени и разноврсни послови везани за припрему и праћење процеса рада, укључујући и административно-техничке послове, као и послове комуникације са клијентима из земље и партнерима из иностранства.

Како се конкурише: Потребно је да напишете кратку биографију са следећим обавезним подацима: име и
презиме, контакт телефон, стручна спрема, опис радног искуства (ако сте имали), остале релевантне информације по вашем мишљењу.
На почетку биографије као наслов Пријава за радно место Референт за административне послове у WORK AND TRAVEL EXPERIENCE ДОО Нови Сад.

Тако написану биографију нам доставите:
– мејлом на адресу: novi.sad@jazas.rs, са насловом пријава на конкурс за радно место
– поштом на адресу Омладина ЈАЗАС Нови Сад, Народног фронта 35, 21000 Нови Сад или
– лично на адресу Омладина ЈАЗАС Нови Сад, Народног фронта 35, Нови Сад, радним даном од 10.00 до 15.00

Шта нудимо: За све кандидате који задовоље услове конкурса и буду изабрани, нудимо:
– Обуке на основу потребе послодавца
– Општу обуку о запослењу и раду, као и тренинг на развоју пословних и професионалних вештина које су потребне за тржиште рада 21. века
– Потврду о завршеној обуци
– Најбољих осам кандидата пролазе плаћену стручну праксу у трајању од три месеца
– Минимум три практиканта добијају запослење

Рок за пријаву: 6.2.2017. године.

Leave a comment