Јесам ли престара за скупљање сличица?

скупљање сличица
Скупљање сличица је незаобилазан део одрастања, међутим да ли смо склони томе да овај хоби везујемо само за детињство?!